Monocyty (Mono%)
Monocyty (Leukocyty (B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
2T 1D 1M 4 18 %
1M 1D 2M 4 16 %
2M 1D 6M 4 14 %
6M 1D 2R 4 14 %
6M 1D 5R 4 13 %
5R 1D 12R 4 13 %
12R 1D 15R 4 13 %
15R 99R+ 2 12 %
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologie společnosti platné od 1.3.2015.