Alfa-1-fetoprotein_S (AFP)
Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 0,5 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1R 99R 0 8,0 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční meze byly stanoveny na základě vyšetření 793 zjevně zdravých jedinců (397 mužů, 396 žen). 98,4% mělo hodnoty <8,1 µg/l.

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
AFP v séru