Retikulocyty (Rtc #)
Retikulocyty (Krev; num. konc. [10^12/l] fotoopt. (laser))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 0,12 0,4 10^12/l
1D 3D 0,05 0,35 10^12/l
4D 4T 0,02 0,06 10^12/l
4T 1D 2M 30D 0,03 0,05 10^12/l
3M 15R 0,03 0,1 10^12/l
F 15R 1D 99R+ 0,019 0,130 10^12/l
M 15R 1D 99R+ 0,02 0,145 10^12/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.

Analytické zvýšení
agregace erytrocytů (chladové aglutininy), obrovské trombocyty, agregace destiček, fragmentované leukocyty, Howell-Jollyho tělíska

Poznámka:
Hodnota vyjadřuje absolutní zastoupení retikulocytů v populaci erytrocytů.