Monocyty (Mono#)
Monocyty (Krev; num. konc. [10^9/l] fotoopt. (laser))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 0,9 1,3 10^9/l
1T 1D 4T 0,3 1,3 10^9/l
4T 1D 5M 28D 0,3 1,2 10^9/l
5M 29D 2R 0,3 1,2 10^9/l
2R 1D 5R 0,3 0,9 10^9/l
5R 1D 12R 0,2 0,8 10^9/l
12R 1D 15R 0,2 0,8 10^9/l
15R 1D 99R+ 0,08 1,2 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.