Lupus antikoagulans - korekční test
RVVT - korekce 0 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [týden] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavku musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků).

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při -70°C: 12 [týden]

Korekční test dokáže odlišit přítomnost inhibitoru, deficit či defekt faktoru. Při prodloužení testů APTT-LA, dRVVT-LA se provede stanovení času směsi vyšetřované plazmy s normální plazmou v poměru 1:1. Sleduje se korekce prodloužených časů. Pokud nedojde ke korekci, pokračuje se dál v diagnostice LA.
Hodnocení: pokud se jedná o deficit nebo funkční nedostatečnost některého z faktorů, dojde po inkubaci s normální plazmou ke zřetelné úpravě nebo k normalizaci koagulačního času, pokud je přítomen inhibitor (protilátka), k úpravě nedojde.
norma 0D-99R pod 1,2
Interpretace: slovní hodnocení
Zdroj referenčních mezí:
Při stanovení přítomnosti LA u pacienta se doporučuje řídit se doporučením Standardizační a Vědecké Komise pro Lupus Antikoagulans.

Interference:
PŘÍTOMNOST LUPUS ANTIKOAGULANS NENÍ VHODNÉ STANOVOVAT, V PŘÍPADĚ, ŽE PACIENT JE V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ. MŮŽE DOJÍT K FALEŠNĚ POZITVÍMU VÝSLEDKU.