Lupus antikoagulans - korekční test
RVVT - korekce 0 h (P(pacient)+P(referenční); čas [s] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavku musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků).

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -70°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,2 s
Uváděná hodnota je poměr bez jednotek.
Pokud se jedná o deficit nebo funkční nedostatečnost některého z faktorů, dojde po inkubaci s normální plazmou ke zřetelné úpravě nebo k normalizaci koagulačního času (<1.2). V případě, že ke korekci nedojde (výsledek testu je vyšší nebo roven 1,2), je vyšetření doplněno konfirmačním testem.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták STA-STACLOT DRVV, diagnostica STAGO a.s.

Analytické zvýšení
Falešně pozitivní výsledek může být způsoben vlivem antikoagulační terapie, především přímými inhibitory faktoru X.

Poznámka:
Korekční test dokáže odlišit přítomnost inhibitoru, deficit či defekt faktoru. Při prodloužení testů APTT-LA a dRVVT-LA se provede stanovení času směsi vyšetřované plazmy s normální plazmou v poměru 1:1. Sleduje se korekce prodloužených časů. Pokud nedojde ke korekci, pokračuje se dál v diagnostice LA.