Lupus antikoagulans - stanovení APTT
APTT - LA poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků).

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při -70°C: 12 [týden]

Při stanovení přítomnosti LA u pacienta se doporučuje řídit se doporučením Standardizační a Vědecké Komise pro Lupus Antikoagulans.

Interference:
PŘÍTOMNOST LUPUS ANTIKOAGULANS NENÍ VHODNÉ STANOVOVAT, V PŘÍPADĚ, ŽE PACIENT JE V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ. MŮŽE DOJÍT K FALEŠNĚ POZITVÍMU VÝSLEDKU.