Lupus antikoagulans - stanovení APTT
APTT - LA poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně
Odezva rutinní: Do týdne
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí v sérii (po nasbírání dostatečného množství vzorků).

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
při -70°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,2 1
V případě, že poměr APTT-LA přesáhne nebo je roven hodnotě 1,2, je vyšetření doplněno korekčním testem.
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták STA-STACLOT DRVV, Diagnostica STAGO S.A.S.

Analytické zvýšení
Falešně pozitivní výsledek může být způsoben vlivem antikoagulační terapie, především přímými inhibitory faktoru X.