Anti_tyreoglobulin_S
Anti-tyreoglobulin (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou. Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R <60 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Hodnota cut-off pro rozlišení mezi vzorky pozitivními a negativními na protilátky proti tyreoglobulinu byla stanovena na 60 kU/l na základě vyšetření 581 pacientů.

Interference:
Hemolýza: vadí již slabá hemolýza - analytická interference

Informace k metodě:
Ab-hTG v séru