Trombocyty_Nespecifikovaná tekutina
Trombocyty (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] *)

Odběr do: Sklo s protisrážlivou úpravou
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být napněna po rysku. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 150 450 10^9/l
1D 1R 200 500 10^9/l
1R 1D 15R 150 400 10^9/l
15R 1D 99R+ 150 400 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.