M-komponenta (kvantifikace) _U
M-komponenta (kvantifikace) (Moč; hmot. konc. [g/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Vyšetření se indikuje při přítomnosti monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu v moči.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohodě
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné cca za 7 - 10 pracovních dnů v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
Monoklonální komponenta, paraprotein