Kreatinin_S enzymově
Kreatinin enzymaticky (S; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 12,0 48,0 µmol/l
1M 12D 11M 30D 21,0 55,0 µmol/l
1R 15R 27,0 88,0 µmol/l
F 16R 99R 46,0 90,0 µmol/l
M 16R 99R 63,0 104,0 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffé Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning Urine. Clin Lab 2000;53-55.

Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší silná hemolýza.
Hemolyzované vzorky novorozenců, dětí nebo dospělých s hodnotou HbF vyšší než 600 mg/dL interferují s testem.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Rifampicin, Levodopa a Dobesilát vápenatý (např. Dexium) způsobují uměle nízké výsledky kreatininu.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
2-Fenyl-1,3-indandion (Fenindion) při terapeutických koncentracích ruší stanovení.
N-etylglycin v terapeutických koncentracích a DL-prolin v koncentraci vyšší než 1 mmol/l způsobuje falešně vysoké výsledky.
Intoxikace acetaminofenem se často léčí N-Acetylcysteinem. N-Acetylcystein při terapeutických koncentracích 3.4 mmol/L a metabolit acetaminofenu N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky kreatininu.

Informace k metodě:
Kreatinin v séru