Kreatinin_S enzymaticky
Kreatinin enzymaticky (S; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 12,0 48,0 µmol/l
1M 12D 1R 21,0 55,0 µmol/l
1R 1D 15R 27,0 88,0 µmol/l
F 15R 1D 99R+ 46,0 90,0 µmol/l
M 15R 1D 99R+ 63,0 104,0 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffé Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning Urine. Clin Lab 2000;53-55.

Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší silná hemolýza.
Hemolyzované vzorky novorozenců, dětí nebo dospělých s hodnotou HbF vyšší než 600 mg/dL interferují s testem.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Rifampicin, Levodopa a Dobesilát vápenatý (např. Dexium) způsobují uměle nízké výsledky kreatininu.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
2-Fenyl-1,3-indandion (Fenindion) při terapeutických koncentracích ruší stanovení.
N-etylglycin v terapeutických koncentracích a DL-prolin v koncentraci vyšší než 1 mmol/l způsobuje falešně vysoké výsledky.
Intoxikace acetaminofenem se často léčí N-Acetylcysteinem. N-Acetylcystein při terapeutických koncentracích 3.4 mmol/L a metabolit acetaminofenu N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky kreatininu.
Venepunkce by se měla provést před podáním metamizolu. V opačném případě může dojít k falešně nízkým výsledkům.

Informace k metodě:
Kreatinin v séru