TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)
Oxid uhličitý(celkový) (Krev; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Upozornění k odběru:
Počítaný parametr v rámci vyšetření ABR.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 23,0 27,5 mmol/l

Poznámka:
Koncentrace celkového CO2 (volný + vázaný) v plazmě.