IgE celkový_S
IgE celkový (S; arb. látková konc. [U/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 4 dny

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 11M 30D <15 U/l
1R 2R <20 U/l
2R 3R <25 U/l
3R 9R <70 U/l
9R 14R 364D <160 U/l
15R 99R <100 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgE na nefelometru BNII

Analytické snížení:
Výsledky stanovení imunoglobulinu E snižují: paraproteiny IgA nebo IgG, tryptofan, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení imunoglobulinu E zvyšují: ambrózie, citronan, EDTA, heparin, IgG, interferon-?, interleukin-4, kouření, oxalát, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:

Informace k metodě:
Imunoglobulin E