Buňky CD34+
Buňky CD34+ (Krev; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Materiál: periferní krev K3EDTA, produkt separace v K3EDTA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Produkt seprace lze zpracovat do 12 hod od získání vzorku.

jednotky: %, 10*6/l. Podstatná je slovní interpretace.

Poznámka:
Slouží k zjištění povrchových i cytoplazmatických antigenů na krevních elementech pomocí značení monoklonálními či polyklonálními protilátkami. Využití v nádorové (diagnostika leukémií, lymfomů, monoklonálních gamapatií apod.) i nenádorové (kvantifikace CD34+ kmenových buněk) hematologii. Vyšetřované markery jsou v souladu s mezinárodními doporučeními (European Leukemia Net, EuroFlow apod.)