Anti-ENA/SS-A/Ro-52, 60_ IgG_S_dot
Anti-ENA/SS-A/Ro IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Omezená frekvence vyšetření: 1x za 30 dní, pouze v odůvodněných případech častěji po konzultaci s lékařem laboratoře.
Zdroj referenčních mezí:
příbalový leták výrobce diagnostické soupravy Human

Interference:

Další informace:

Anti ENA

Vyšetření je přínosné pro diagnostiku systémových autoimunitních onemocnění.

antigen

onemocnění

Jo-1

Histidyl-tRNA syntetáza

polymyozitida, dermatomyozitida                             

indikuje zvýšené riziko plicní fibrózy

CENP B

Centromera B protein

Raynaudovův syndrom, CREST syndrom

systémová skleróza, kožní forma – limitovaná forma bez výskytu antigenu Scl70

Scl-70

DNA Topoisomeráza I

Systémová skleróza (specifický marker)
překryvný syndrom polymyozitida –sklerodermie (vysoce specifický marker)

Ro52

Ro60

 

Ro (SS-A) (ribonukleopro-teinový komplex)

Sjögrenův syndrom (primární, sekundární)

kožní formy LE

neonatální LE syndrom (+ přítomnost Ro52 a La antigenu)

Sjögrenův syndrom (izolovaný výskyt Ro52)

SLE (izolovaný výskyt Ro60)

La

La (SS-B) (ribonukleopro-teinový komplex)

primární Sjögrenův syndrom 

SLE                                                

RNP-A

RNP-C

RNP-68

Antigeny          U1-snRNP

MCTD (zejm. izolovaný výskyt)
SLE, Sjögrenův syndrom, systémová skleróza (v kombinaci s jinými protilátkami)

SmB

SmD

Sm antigeny  (ribonukleopro-teinový komplex)         

SLE (vysoce specifický marker, až 99%)

Mi- 2

component of the nuclesome remodeling-deacetylase (NuRD) complex

Idiopatické zánětlivé myopatie

Ku

DNA-dependent DNA helicase

MCTD, overlap syndrom se systémovou sklerodermií a myositidou

Diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě pozitivity autoprotilátek. Je nutné provedení dalších laboratorních a klinických vyšetření.