Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S-Na, S-K, U-Na, U-K ve sběru moči za 24 hodin.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Rozdíl mezi sekundovou diurézou a clearancí elektrolytovou.

Stabilita po preanalytické úpravě:

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R -0,006 0,010 ml/s
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)

Poznámka:
EWC = V-(V*(U-Na + U-K) / (S-Na+S-K))

Informace k metodě:
Clearance bezelektrolytové vody