Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein celkový (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)

Upozornění k odběru:
Uvádějte druh materiálu do komentáře žadatele.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]

U výsledků neuvádíme referenční rozmezí. Koncentrace CB je v g/l. Výsledky hodnotí ošetřující lékař.