M-komponenta (kvantifikace)_S
M-komponenta (kvantifikace) (S; hmot. konc. [g/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Kvantifikace monoklonálního gradientu při elektroforéze sérových proteinů. Pro výpočet je potřebná znalost koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na elektroforetické vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
slovní komentář
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
slovní komentář

Analytické snížení:
slovní komentář

Interference:
slovní komentář

Poznámka:
Monoklonální komponenta, paraprotein.

Informace k metodě:
ELFO - podíl z celkových proteinů séra