Distribuční šíře erytrocytů (RDW)
Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [%] počítání částic (imp.))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 14,6 17,3 %
2T 1D 2M 13,6 16,8 %
2M 1D 3R 12,2 15,6 %
3R 1D 13R 12,2 14,9 %
13R 1D 15R 11 14,5 %
15R 1D 99R+ 10 15,2 %
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení české hematologické společnosti platné od 1.3.2015.

Interference:
hemolýza

Informace k metodě:
Krevní obraz