IgG4 proti jednotlivým alergenům_S
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohodě

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

norma individuální u každého pacienta, v závislosti na expozici alergenu a imunitní odpovědi jedince
význam pro monitorování efektu alergenové imunoterapie alergeny jedu blanokřídlého hymzu
Zdroj referenčních mezí:
firemní návod výrobce Thermo Scientific pro stanovení na analyzátoru Phadia 250

Interference:

Poznámka:
I

Další informace:

 

 

 

 

 

Specifické IgG4,  nabídka alergenů

 (systém UniCAP 250)

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Alergen

Kód alergenu

Jed včely

Gi1

 

Jed vosy

Gi3

 

Pyl břízy       

Gt3

 

Pyl Phleum prat

Gg6