Inzulin_S
Inzulin (S; arb. látková konc. [mU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R <25 mU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční rozmezí bylo stanoveno na základě vyšetření 145 zjevně zdravých jedinců, kteří měli normální hodnoty glykovaného hemoglobinu A1c a glukosy po 12 hodinách hladovění. 95% hodnot těchto osob spadalo do intervalu 3.0 až 25.0 mU/l.

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
Inzulin v séru