Protrombinový čas (Tromboplastinový čas)
Protrombinový test (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ s
Zdroj referenčních mezí:
Referenční rozmezí pro Protrombinový čas (Tromboplastinový čas) nejsou dle doporučení České hematologické společnosti relevatní. Referenční časy jsou uváděny pro PT poměr a INR

(Pato)fyziologická zvýšení:
Prodloužené časy se nachází u vrozených nebo získaných deficitů faktorů vnějšího koagulačního systému (II, V, VII, X), u jaterních nemocí a při nedostatku vitaminu K. Prodloužené časy PT se nacházejí i při terapii kumariny a u vyšších dávek UFH, dále také v přítomnosti specifických nebo nespecifických inhibitorů. Fyziologicky se prodloužené časy nacházejí u novorozence.

Poznámka:
Test sleduje koagulační děje od aktivace přeměny protrombinu na trombin vnější cestou až po tvorbu fibrinového vlákna. Test dále slouží k monitorování antikoagulační léčby kumarinovými preparáty (např. warfarin).