Etanol gelifikační test
Monomery fibrinu (P; arb. konc. [-] gelifikace etanolem)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ -
Výsledek testu je hodnocen jako pozitivní/negativní.

(Pato)fyziologická zvýšení:
DIC, rozsáhlé trombózy, plicních embolie, při šoku, sepse, metastazující karcinomy a SLE.

Poznámka:
Orientační test prokazující přítomnost rozpustných komplexů fibrinových monomerů v plazmě pomocí etanolu. Přítomnost rozpustných komplexů fibrinových monomerů s FDP a fibrinogenem je důkazem aktivace koagulace (zvýšené tvorby rombinu), ale současně i aktivace fibrinolýzy (aktivace plazminu).