Etanol gelifikační test
Monomery fibrinu (P; arb. konc. [-] gelifikace etanolem)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Hodnocení: Negativní nález - plazma zůstane čirá, nebo vytvoří drobný precipitát, případně vločky.
Pozitivní výsledek - v plazmě se do 10 minut vytvoří gel
Zdroj referenčních mezí:
Praktická hematologie - Laboratorní metody, Miroslav Pecka a kolektiv, 2010

Informace k metodě:
ETANOL GELIFIKAČNÍ TEST