Monocyty
Monocyty (Leukocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
2T 1D 1M 4 18 %
1M 1D 2M 4 16 %
2M 1D 6M 4 14 %
6M 1D 2R 4 14 %
2R 1D 5R 4 13 %
5R 1D 12R 4 13 %
12R 1D 15R 4 13 %
15R 1D 99R+ 2 12 %
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.