Protrombinový čas - INR
Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při -70°C: 48 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Neuchovávat vzorky při 2-8°C , protože chladová aktiva fVII může ovlivnit výsledky.
Stabilita - 70°C (variation < 5% activity): Woodhams B, Girardot O, Blanco MJ, Colesse G, Gourmelin Y. Stability of coagulation proteins in frozen plasma. Blood Coagul Fibrinolysis. 2001;12(4):229–36. doi: 10.1097/00001721-200106000-00002.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2 3 1
Mez je závislá na druhu antikoagulační léčby, u neléčených pacientů se tento parametr nehodnotí.

Poznámka:
Test slouží k monitorování antikoagulační léčby kumarinovými preparáty (např. warfarin).
Výpočet: INR=R(umocněno ISI)
pozn.: ISI (international Senzitivity index), INR (International Normalized Ratio), R (poměr, výpočet: poměr koagulačních časů plazmy pacienta tp a normální kontrolní plazmy tn, R=tp/tn).