Protrombinový čas (Tromboplastinový čas) INR
Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0,8 1,5 1
2D 4T 0,8 1,5 1
4T 1D 6M 0,8 1,4 1
6M 1D 1R 0,8 1,2 1
1R 1D 6R 0,8 1,2 1
6R 1D 11R 0,8 1,2 1
11R 1D 16R 0,8 1,2 1
16R 1D 18R 0,8 1,2 1
18R 1D 99R 0,8 1,2 1
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení odborné společnosti platné od 22.11.2013

Informace k metodě:
PT