Fibrinogen (Faktor I)
Fibrinogen (P; hmot. konc. [g/l] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 1,5 3,4 g/l
2D 4T 1,5 3,4 g/l
4T 1D 6M 1,5 3,4 g/l
6M 1D 1R 1,5 3,4 g/l
1R 1D 6R 1,7 4 g/l
6R 1D 11R 1,55 4 g/l
11R 1D 16R 1,55 4,5 g/l
16R 1D 18R 1,6 4,2 g/l
18R 1D 99R 1,8 4,2 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení odborné společnosti platné od 22.11.2013

Informace k metodě:
FIBRINOGEN