Aktivovaný parciální tromboplastinový test
APTT (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Pokyny k transportu
V případě doručení vzorku do laboratoře 2-4h po odběru, laboratoř negarantuje validitu výsledku. Při doručení 4 a více hodin po odběru, laboratoř materiál nezpracovává z důvodu stability.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 1 hodina

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při -70°C: 96 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
V případě vzorku obsahující heparin je stabilita při 18-25°C 2h.
Stabilita - 70°C (variation < 5% activity): Woodhams B, Girardot O, Blanco MJ, Colesse G, Gourmelin Y. Stability of coagulation proteins in frozen plasma. Blood Coagul Fibrinolysis. 2001;12(4):229–36. doi: 10.1097/00001721-200106000-00002.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ s
Referenční rozmezí pro Aktivovaný tromboplastinový čas nejsou relevantní.
Referenční meze jsou udávány pro metodu APTT ratio.

(Pato)fyziologická snížení:
Zkrácené časy se mohou nacházet u trombofilních a trombotických stavů.
(Pato)fyziologická zvýšení:
Prodloužené časy se nacházejí u jaterních nemocí, při poruchách faktorů vnitřního koagulačního systému (VIII, IX, XI a XII), u hemofilií, při nedostatku vitaminu K. Prodloužené časy se dále nacházejí při terapii UFH. U dysfibrinogenémii nebo afibrinogenémii, při přítomnosti protilátek typu LA nebo inhibitorů proti faktorům. Fyziologicky se prodloužené časy nacházejí u novorozence.

Poznámka:
Test sleduje koagulační děje od aktivace přeměny protrombinu na trombin vnitřní cestou až po tvorbu fibrinového vlákna. Test dále slouží k monitorování antikoagulační léčby nefrakcionovanými hepariny (UFH).
V případě významně prodlouženého APTT poměru bez udání antikoagulační léčby, stanovuje laboratoř trombinový čas pro potvrzení/vyvrácení heparinové kontaminace.