Parathyrin intaktní_S (iPTH)
Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Uzavřenou zkumavku se vzorkem krve je nutné ihned po odběru co nejrychleji transportovat do laboratoře nebo provést separaci séra. Upřednostňováno je používání K3EDTA plasmy, kde je stabilita vyšší než v séru!!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 24 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 1,6 6,9 pmol/l

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 16 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.

Informace k metodě:
PTH intaktní v plasmě a v séru