Feritin_S
Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1R 15R 7 142 µg/l
F 16R 99R 10 291 µg/l
M 16R 99R 22 322 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční rozmezí bylo stanoveno na základě vyšetření zjevně zdravých mužů a žen s normální funkcí jaterních enzymů a normální hodnotou bilirubinu a železa v séru.
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
Ferritin v séru