Methemoglobin_Hemoglobin(B)
Methemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin sodný
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr nesrážlivé krve do odběrových stříkaček určených pro vyšetření ABR (Astrup) a oximetrie. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Vyšetření se provádí ve statimovém režimu.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 15 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R <0,015 1
Referenční meze v procentech: 0 - 1,5 %
Přepočet: látkový podíl x 100 = %
Zdroj referenčních mezí:
Radiometer - příbalový leták pro vyšetření na analyzátorech krevních plynů a ABR