Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)
Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 290 370 g/l
1T 1D 2T 280 380 g/l
2T 1D 4T 290 370 g/l
4T 1D 2R 300 360 g/l
2R 1D 6R 310 370 g/l
6R 1D 15R 310 370 g/l
15R 1D 99R 320 360 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení odborné společnosti platné od 1.3.2015

Interference:
Chladové protilátky a lipemický vzorek zvyšují hodnoty tohoto vyšetření. Přítomnost kryoglobulinů.

Poznámka:
Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v erytrocytech.
Jedná se o vypočítaný parametr: MCHC = Hgb / Hct

Informace k metodě:
Krevní obraz