Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 29 38 pg
1T 1D 4T 28 40 pg
4T 1D 5M 28D 25 35 pg
5M 29D 2R 23 31 pg
2R 1D 6R 24 30 pg
6R 1D 12R 25 33 pg
12R 1D 15R 25 35 pg
15R 1D 99R 28 34 pg
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení odborné společnosti platné od 1.3.2015

Interference:
chylozita, chladové protilátky, ikterus

Poznámka:
Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu.
Jedná se o vypočítaný parametr: MCH = (Hgb / RBC) x 10*12

Informace k metodě:
Krevní obraz