Glukosa_U semikvantitativně
Glukóza semikvant. (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Stanovení se provádí v rámci základního chemického vyšetření moče.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Stanovení se provádí v nativní moči, je součástí chemického vyšetření moče.

Informace k metodě:
Moč chemicky