Karbonylhemoglobin_Hemoglobin(B)
Karbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)

Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 15 [minuta] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem. Odběr jako na vyšetření ABR. Zpracovat do 15 minut po odběru, případně transport do laboratoře při teplotě tajícího ledu co nejdříve po odběru. Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 15 [minuta]
při 4 - 8°C: 2 [hodina]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R <0,015 1
Referenční meze v procentech: 0,5 - 1,5 % (kuřáci 2 - 10%).
Přepočet: látkový podíl x 100 = %
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01