Bilirubin_U semikvantitativně
Bilirubin semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče, nelze zvolit samostatně.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 4 [hodina]

Informace k metodě:
Moč chemicky