TSH_S, tyreostimulační hormon v séru
TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zamrazit jen jednou.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 14D 0,59 13,0 mU/l
1M 15D 11M 30D 0,46 7,30 mU/l
1R 15R 0,34 5,50 mU/l
16R 99R 0,27 4,20 mU/l
F 16R 40R 0,10 2,70 mU/l GRAV - r
Cirkadiánní rytmus: nejnižší hodnoty v pozdním dopoledni, maximální hodnoty před usnutím.
TSH v těhotenství
Horní mez normálního rozmezí TSH je závislá na trimestru, populaci a metodě. Bylo prokázáno, že i "vyšší normální" hodnoty TSH v 1.trimestru jsou spojeny se zvýšeným rizikem potratu a úmrtí plodu či novorozence (Benhadi et al., 2009). Na základě publikovaných studií se doporučuje aproximovat horní mez TSH v těhotenství jako hodnotu horní referenční meze obvyklé metody pro netěhotné zmenšenou o 1,5 mIU/l (ve shodě s doporučeními ATA (Stagnaro-Green et al., 2011).
Orientační referenční intervaly pro jednotlivé trimestry v těhotenstvi podle doporučeni ATA 2011
1. trimestr: TSH 0,10 - 2,50 mIU/l, FT4 10,70 - 16,30 pmol/l
2. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,16 - 13,50 pmol/l
3. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,30 - 13,70 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility, ČES ČLS JEP

Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 26 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.

Informace k metodě:
TSH v séru