Progesteron_S
Progesteron (S; látková konc. [nmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do týdne od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 25 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nesmí být použity vzorky stabilizované azidem. Vzorky obsahující sraženinu musí být před analýzou centrifugovány.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 13R 0 4,45 nmol/l
M 0D 99R 0,89 3,88 nmol/l
F 14R 55R 0 4,45 nmol/l FOLIKUL
F 14R 55R 14,1 89,1 nmol/l OVUL
F 14R 55R 10,6 81,3 nmol/l LUTEAL
F 14R 55R 35,7 1344 nmol/l GRAV
F 56R 99R 0 2,32 nmol/l MENOP
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční rozmezí bylo stanoveno na základě vyšetření 307 zjevně zdravých jedinců.

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
Progesteron v séru