Fenobarbital_S
Fenobarbital (S; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Pro farmakokinetické hodnocení odebírat v časových intervalech dle požadavků farmakologa. Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Možná ztráta vazbou na separační gely.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 85 172 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition

Interference:
Lipémie: silně lipemické vzorky mohou ovlivnit výsledek, případně i znemožnit vyšetření

Informace k metodě:
Fenobarbital