pCO2_Bc, parciální tlak CO2 v kapilární krvi
pCO2 (Krev; parc. tlak [kPa] *)

Odběr do: Sklo, plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: B(kap.)
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Provádí se v rámci vyšetření ABR a krevních plynů.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy na vícekanálových analyzátorech ABR a krevních plynů.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 4,00 7,30 kPa
2D 5D 4,40 6,00 kPa
6D 1R 4,40 5,30 kPa
1R 3R 4,40 5,50 kPa
3R 14R 4,40 5,65 kPa
14R 99R 4,80 5,90 kPa
Kapilární krev.
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01