NSE_S, neuronspecifická enolasa v séru
NSE (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina]

Upozornění k odběru:
Vzhledem k obsahu NSE v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny po odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně vyšší. Nepoužívat plasmu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 6 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zamrazit jen jednou.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev zcentrifugovat a sérum oddělit od krevních elementů nejpozději do jedné hodiny po odběru!!
NSE v erytrocytech a destičkách vedou ke zvýšení výsledků u hemolytických nebo nesprávně centrifugovaných vzorků (např. delší stání před centrifugací).

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R <17 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas 601/602. Studie prováděná ve 3 klinických centrech v Německu a u Roche zahrnující 547 zdravých jedinců. Horní limit odpovídá 95% intervalu spolehlivosti.

Interference:
Hemolýza: Hemolýza ruší stanovení, protože erytrocyty obsahují NSE. Pro vyšetření nelze použít hemolytické vzorky.
Léčiva:
In vitro testy byly prováděny na 21 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference

Informace k metodě:
NSE v séru