Na_U, sodík v moči
Na (Moč; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Stanovuje se ve sbírané moči za 24 hodin, v nesbírané moči pro výpočet frakční exkrece natria.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 15 [den]
při 4 - 8°C: 8 [týden]
při -20°C: 1 [rok]

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
U_Na, sodík v moči