Na_S, sodík v séru
Na (S; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [týden]
při -20°C: 1 [rok]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 136 146 mmol/l
1M 12D 11M 30D 137 146 mmol/l
1R 15R 137 146 mmol/l
16R 99R 136 145 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti:
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Informace k metodě:
Na_S, Na_B