Na_B, sodík v krvi
Na (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast s protisr. úpravou, Ca balanc. heparin (Sarstedt)
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Lze stanovit z jednoho odběru společně s ABR.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy na vícekanálových analyzátorech ABR, krevních plynů, iontů, glukosy a laktátu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 136 146 mmol/l
1M 11D 11M 30D 137 146 mmol/l
1R 15R 137 146 mmol/l
16R 99R 136 145 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Informace k metodě:
Na_S, Na_B