Mg_U, hořčík v moči
Mg (Moč; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči za 24 hodin.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Vzorek moče je nutné okyselit na pH 1 k zabránění precipitace solí hořčíku. Před okyselením vzorku je nutné odlít moč na stanovení kreatininu.

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
U_Mg, hořčík v moči