Střední objem erytrocytu (MCV)
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] výpočet)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 98 122 fl
1D 1T 93 120 fl
1T 1D 2T 86 120 fl
2T 1D 4T 86 120 fl
4T 1D 5M 28D 74 115 fl
5M 29D 2R 70 86 fl
2R 1D 6R 75 87 fl
6R 1D 12R 77 95 fl
12R 1D 15R 78 99 fl
15R 1D 99R 82 98 fl
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení odborné společnosti platné od 1.3.2015

Interference:
sraženiny, chladové protilátky, hemolýza, leukocytóza, hyperglykémie, makrotrombocyty

Poznámka:
Výsledek udává průměrný objem erytrocytů.
Jedná se o vypočítaný parametr: MCV = (Hct / RBC) x 10*15

Informace k metodě:
Krevní obraz