Laktát_B
Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Laktát lze stanovit z jednoho odběru společně s vyšetřením ABR, pro odběr i transport materiálu platí stejné podmínky.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy na vícekanálových analyzátorech ABR, krevních plynů, iontů, glukosy a laktátu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 0,50 3,00 mmol/l
1M 14D 1R 0,56 2,25 mmol/l
1R 15R 0,56 2,25 mmol/l
16R 99R 0,50 2,00 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti:LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Léčiva:
Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky laktátu.
Glykolát a metabolity etylenglykolu způsobují pozitivní interference, které se u jednotlivých šarží různí.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.

Informace k metodě:
Laktát