Laktát_B
Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 0 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Odběr se provádí bez naložení turniketu. Pokud je manžeta použita, je možné odebrat krev až dvě minuty po uvolnění.
Zabránit hemolýze.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABR

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 0,50 3,00 mmol/l
1M 12D 15R 0,56 2,25 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,50 2,00 mmol/l arteriální krev
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti:LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Interference:
Hemolýza:
Vyšetření ruší silná hemolýza (falešně snižuje výsledky).
Léčiva:
Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky laktátu.
Glykolát a metabolity etylenglykolu způsobují pozitivní interference, které se u jednotlivých šarží různí.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.

Informace k metodě:
Laktát