K_U, draslík v moči
K (Moč; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [den]

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
U_K, draslík v moči