IgM celkový_S
IgM celkový (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 4 dny

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 4T 0,00 0,23 g/l
M 0D 4T 0,00 0,20 g/l
F 1M 3M 0,21 0,59 g/l
M 1M 3M 0,24 0,51 g/l
F 3M 6M 0,38 0,86 g/l
M 3M 6M 0,32 0,67 g/l
F 6M 1R 0,46 1,13 g/l
M 6M 1R 0,40 0,97 g/l
F 1R 2R 0,52 1,18 g/l
M 1R 2R 0,45 1,02 g/l
F 2R 3R 0,62 1,17 g/l
M 2R 3R 0,54 1,00 g/l
F 4R 6R 0,56 1,08 g/l
M 4R 6R 0,48 0,93 g/l
F 7R 8R 0,59 1,31 g/l
M 7R 8R 0,51 1,13 g/l
F 9R 11R 0,68 1,63 g/l
M 9R 11R 0,58 1,40 g/l
F 12R 16R 0,58 0,86 g/l
M 12R 16R 0,50 0,99 g/l
F 17R 99R 0,40 2,48 g/l
M 17R 99R 0,34 2,14 g/l

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgM na nefelometru BNII

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgM snižují: cyklosporin, kouření, plasmaferéza, těhotenství, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení IgM zvyšují: bilirubin, hemolýza, lipémie, revmatoidní faktor, výfukové plyny, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:


Informace k metodě:
Imunoglobulin M