IgG celkový_S
IgG celkový (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 4 dny

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zabraňte hemolýze, nelze použít silně chylosní sérum.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 5,85 13,07 g/l
4T 3M 1,81 6,05 g/l
3M 6M 0,54 7,34 g/l
6M 1R 2,13 10,2 g/l
1R 1R 364D 3,19 10,84 g/l
2R 3R 364D 5,74 11,59 g/l
4R 6R 364D 4,25 12,75 g/l
7R 8R 364D 3,83 13,18 g/l
9R 12R 6,05 14,56 g/l
12R 16R 6,38 13,6 g/l
17R 99R 6,80 14,45 g/l

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgG na nefelometru BNII

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgG snižují: cyklosporin, etanol, depersolon, hyperstat, kryoglobuliny, kouření, makroglobuliny, plasmaferéza, sodanton, těhotenství, toluen, aj.
Analytické zvýšení
Chylosa, výsledky
stanovení dále IgG zvyšují: hemoglobin (> 5 g/l + 10 %), výfukové plyny, aj.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Informace k metodě:
Imunoglobulin G