IgA celkový_S
IgA celkový (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 4 dny

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 4T 0,00 0,07 g/l
M 0D 4T 0,00 0,08 g/l
F 1M 3M 0,09 0,40 g/l
M 1M 3M 0,10 0,44 g/l
F 3M 6M 0,11 0,52 g/l
M 3M 6M 0,13 0,56 g/l
F 6M 1R 0,17 0,62 g/l
M 6M 1R 0,25 0,69 g/l
F 1R 1R 364D 0,29 0,82 g/l
M 1R 1R 364D 0,32 0,91 g/l
F 2R 3R 364D 0,37 1,22 g/l
M 2R 3R 364D 0,42 1,35 g/l
F 4R 6R 364D 0,73 1,80 g/l
M 4R 6R 364D 0,81 1,98 g/l
F 7R 8R 364D 0,78 1,88 g/l
M 7R 8R 364D 0,86 2,08 g/l
F 9R 12R 0,80 2,13 g/l
M 9R 12R 0,88 2,35 g/l
F 12R 17R 0,93 2,36 g/l
M 12R 17R 1,03 2,60 g/l
F 17R 99R 0,71 3,74 g/l
M 17R 99R 0,83 4,07 g/l

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgA na nefelometru BNII

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgA snižují: depersolon, etanol, fenytoin, kouření, opakované zamrazení, penicilamin, plasmaferéza, revmatoidní artritída, těhotenství, toluen, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení IgA zvyšují: interleukin-5, glomerulonefritída, podvýživa, poloha vstoje, porod, výfukové plyny, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Informace k metodě:
Imunoglobulin A