Hematokrit (Hct)
Erytrocyty (hematokrit) (Krev; objemový podíl [1] *)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 0,45 0,75 1
1D 1T 0,42 0,66 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 1
2T 1D 4T 0,36 0,6 1
4T 1D 5M 28D 0,3 0,48 1
5M 29D 2R 0,33 0,39 1
2R 1D 6R 0,33 0,39 1
6R 1D 12R 0,35 0,45 1
12R 1D 15R 0,36 0,49 1
F 15R 1D 99R+ 0,35 0,47 1
M 15R 1D 99R+ 0,4 0,5 1
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematoloické společnosti platné od 1.3.2015.

Analytické snížení:
agregace erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocytóza, fragmentované erytrocyty
Analytické zvýšení
leukocytóza, sférocytóza
Interference:
hemolýza

Informace k metodě:
Krevní obraz